Myslivecký spolek Přílepy - Kněževes
Honební společenstvo Kněževes - Přílepy u Rakovníka

informace o spolku

Myslivecký spolek Přílepy-Kněževes

IČ: 68422296

Účelem spolku je uspokojování společného zájmu členů, jejichž hlavní činností spolku je ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře, jakož i ochrana životního prostředí a práce s dětmi a mládeží a společné provádění výkonu práva myslivosti v honit bě v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů.


Statutární orgán jméno: ing. RADEK GREGOR
                                       funkce: předseda
                                        bydliště: Na Pachťálně, 27001 Kněževes, Česká republika                           

                                        trvání členství: od: 15.11.2015  
                                        ve funkci:
od: 15.11.2015

jméno: ing. SVATOPLUK GREGOR                 
funkce: místopředseda
bydliště: Jižní, 27001 Kněževes, Česká republika          
trvání členství: od: 15.11.2015
ve funkci: od: 15.11.2015j

méno: MIROSLAV FRANĚK       
funkce: člen výboru - myslivecký hospodář
bydliště: Krokova, 27001 Kněževes, Česká republika         
trvání členství: od: 15.11.2015
ve funkci: od: 15.11.2015

jméno: JAROSLAV VANĚK       
funkce: člen výboru - finanční hospodář
bydliště: Jižní, 27001 Kněževes, Česká republika          
trvání členství: od: 15.11.2015
ve funkci: od: 15.11.2015

jméno: JAN KOPŘIVA
funkce: člen výboru
bydliště: Na Pachťálně, 27001 Kněževes, Česká republika
trvání členství: od: 15.11.2015

 
Spolek zastupuje předseda ve všech záležitostech a v jeho nepřítomnosti místopředseda. Písemnosti, jimiž spolek přijímá závazky, nebo práva podepisují vždy tito dva členové výboru. Jde-li o účetní doklady a ostatní písemnosti finanční povahy, podepisuje je předseda nebo místopředseda a finanční hospodář. Jde-li o písemnosti týkající se mysliveckého hospodaření, podepisuje je předseda nebo místopředseda a myslivecký hospodář. Další členové výboru mohou zastupovat spolek na základě písemného pověření výborem. Kdo za spolek právně jedná a podepisuje, připojí k názvu spolku své jméno, příjmení, funkci a vlastnoruční podpis. 

INFORMACE o činnosti spolku :

►pozvánka na výroční schůzi v sobotu dne 25.2.2017

    10.00hod v Hospůdce u Kutílků v Přílepích 

►hony 2017 :

      4.11.201 7 : poslední leč sraz v  8.00hod

                      od 19.00hod myslivecká zábava s mysliveckým soudem....

     12.11.2017: sraz v 9.00hod   hon

►členské schůze 2017:

místo konání: Hospůdka u Kutílků Přílepy čp.66, 270 01

25.2.2017  od 10.00hod Výroční členská schůze

24.3.2017   od 19.00hod 

12.5.2017  od 19.00hod

27.10.2017  od 19.00hod

12.11.2017 od 14.00hod

►►►......►►►.......►►►

►pozvánka na výroční schůzi v sobotu dne 27.2.2016

            10.00hod v Hospůdce u Kutílků v Přílepech

►hony 2016 : 

      5.11.2016 Myslivecká leč :  8.00hod hon

                                                  19.00hod myslivecká zábava s mysliveckým soudem.... 

      13.11.2016  hon

►členské schůze 2016:

místo konání: Hospůdka u Kutílků Přílepy čp.66, 270 01

27.2.2016  od 10.00hod Výroční členská schůze

13.5.2016  od  19.00hod

28.10.2016  od 19.00hod

13.11.2016 od 14.00hod

►►►......►►►.......►►►

►informace o činnosti spolku v tisku:

►zlatá srnčí trofej:_

POSEDY  myslivecká zařízení v honitbě

Rozpis "čekaný"  na jednotlivých zařízení : viz.tradiční zápis v knize ....

.

Informace z honitby...